Ter­ve­tu­loa lukemaan maan en­sim­mäi­set ja ainoat jä­sen­kor­jauk­sen hoi­to­sään­nöt / hoi­to­käy­tän­teet.
Jokaisen oppilaan on luettava ja hy­väk­syt­tä­vä nämä ennen kou­lu­tuk­sen aloit­ta­mis­ta ja nou­da­tet­ta­va työssään.


Hoitosäännöt koulun opettamassa suomalaisessa jäsenkorjauksessa:
Aito suomalainen jä­sen­kor­jaus­me­ne­tel­mä on lempeä ja turvallinen sekä tehokas hoitotapa, sitä on käytetty tässä muodossa vuosikymmenet ja hoidettu tuhansia ihmisiä. Yhä kasvavassa suomalaisten jäsenkorjaajien joukossa on yhä enemmän myös terveydenhuollon ammattilaisia ja koulun käyneiden jäsenkorjaajien suosio kasvussa. Suoritettujen hoitojen määrän ja vaativuuden kasvaessa sekä uusien ammattien ja uusien sairauksien vuoksi koulutuksessa seurataan menetelmän sopivuutta näihin.
Menetelmällä ei tiedetä koskaan aiheutetun vahinkoa kenellekään. Todennetut haitat ovat pyöreä nolla.


Säännöt, sallitut otteet:
1. Kaikki koulun opettamat turvalliset ja täsmälliset nivelten liikeratoja korjaavat hoito-otteet.
2. Jäsenkorjaajakoulun opettamat käytännössä toimivat turvalliset parannustavat.
3. Koulutetun hierojan käyttämät otteet, venytykset. Pois lukien kyynärpäällä hieronta.
4. Liikehoidot, nivelten luonnollisia liikeratoja noudattavat mobilisaatiot.
5. Tarvittavat testit.


Suomalaisella jäsenkorjauksella saadaan erittäin hyviä tuloksia tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­vois­sa, se on asiakkaalle miellyttävä ja turvallinen hoitomuoto. Sitä voidaan käyttää ylläpitämään hyvää terveyttä, elvyttää nivelten toimintaa. Hoidon jälkeen voi ilmetä hieronnasta tuttua jälkisärkyä 2-3 päivää, nivelten liikeratojen palautumisesta johtuvaa kudosten jälkisärkyä voi esiintyä. Aineenvaihdunta ja nesteen poistuminen voi nopeutua. Tietysti uni voi maistua paremmin, joskus virkeystaso kasvaa kipujen poistumisen myötä.


Säännöt, ei-sallitut otteet:
1. Niskaa ei saa vääntää nopeasti eri suuntiin.
2. Mitään selän aluetta ei saa painella rajusti tai äkillisesti.
3. Jalan tai käden riuhtaisut ovat kiellettyjä.
4. Kaikki nivelten luonnolliset liikeradat ylittävät otteet ovat kiellettyjä.
5. Kont­rain­di­kaa­tio­ta­pauk­set, eli vasta-aiheita hoitamiselle, kaikissa tapauksissa on hoito kielletty. Näihin kuuluvat mm. reumataudit, tuoreet murtumat, akuutit verenkiertohäiriöt, akuutit hermotulehdukset ja tuntopuutokset. Jotkin lääkkeet, kuten Marevan ve­re­no­hen­nus­lää­ki­tys ovat hoidolle vasta-aiheita, samoin muutkin verenohennuksen lääkkeet.
6. Sopimattomia ovat kaikki otteet, jotka aiheuttavat isoja verenpurkaumia. Myös kyynärpäällä painaminen ja hankaaminen on täysin kielletty.
7. Kaikki liikaa kipua aiheuttavat otteet ovat kiellettyjä. Kivun tunne on yksilöllistä ja asiakas määrää hoidossa käytettävien otteiden pitävyyden ja voiman, mukaan lukien testiliikkeet ja venytykset.
8. Raskaana olevia voidaan hoitaa rajoittamalla hoito yläselkään. Lapsia hoidetaan ainoastaan lää­kä­rin­tar­kas­tuk­sen jälkeen, vauvaiässä olevia ei hoideta ollenkaan. Murrosikäisiä voidaan hoitaa yhteistyössä kou­lu­ter­vey­den­huol­lon kanssa, huoltajan oltava mukana hoitokäynnillä.
9. Suomalaisessa jä­sen­kor­jaus­me­ne­tel­mäs­sä hoitaja käyttää vain käsiään, voiteita, paperia sekä hierontapöytää ja hoitotuoleja. Apuvälineet, kuten selkäkiilat, selkälaudat yms. eivät kuulu tähän hoitoon.
10. Menetelmään ei kuulu uskottelu, että jäsenkorjaaja voisi poistaa jalkojen erimittaisuuden. Ihmisen jalat ovat luonnostaan jonkin verran erimittaiset, luut eivät tiedetysti käsin vetämällä jatku. Toki jalan vetäminen voi laukaista jonkin lukkiuman jalasta, tai selästä, mutta samanmittaisia jalkoja ei ole olemassakaan.
11. Aitoon suomalaiseen jäsenkorjaukseen ei saa yhdistellä mitään muuta terapian muotoa hoidon aikana kertomatta siitä hoidettavalle.
12. Faskiahieronta ei kuulu suomalaiseen jäsenkorjaukseen.
13. Menetelmä ei perustu uskonnollisiin näkemyksiin, ei myöskään kansantaruihin, tai taruolentoihin, nämä eivät kuulu suomalaiseen jäsenkorjaukseen millään tavoin.


------------------------------
Suomalaisella jäsenkorjauksella pyritään palauttamaan ainoastaan nivelten luonnollinen tila, terve ja vapaa liikerata kaikissa kehon nivelissä, joka on menetelmän järkevä perusta. Ihminen on toispuoleinen, kiistattomasti.
Huomioitavaa:
Suomen Jäsenkorjaajakoulu on uskonnollisesti ja poliittisesti riippumaton. Koulu kunnioittaa ihmisoikeuksia ja YK: n ih­mi­soi­keus­ju­lis­tus­ta. Koulussa valmistuneilla henkilöillä ja oppilailla voi siten olla erilaisia uskontoja ja mielipiteitä, mutta menetelmä tai opetus ei niitä sisällä.
Suomen Jäsenkorjaajakoulun tarkoituksena on ylläpitää, edistää tätä aidosti suomalaista hoitotapaa ja vaalia sitä arvomaalimaa, joka luonnostaan on osa parantajan elämää. Säilyttää, opettaa ja lisätä tietoutta tästä hyvin toimivasta hoitotavasta. Mikäli löytyy uusi sairaustila, tai lääkitys, johon hoito ei sovi, lisäämme sen vasta-aiheeksi koulutuksessa. Vaikka koulu ei vastaa yksittäisten terapeuttien hoidoista ilmoitukset otetaan vastaan. Todennetun tilan ilmoituksen voi antaa hoitaja, asiakas, tai muu taho. Sivusto päivitetty 28.2.2023, saapuneita ilmoituksia 0.
Hoitosäännöt luonut Jari Sipilä 2014.